Skocz do zawartości


Zdjęcie

Kiedyś była licencja...


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
28 odpowiedzi w tym temacie

#1 SecMan

SecMan

  Administrator

 • Administratorzy
 • 104 postów

Napisano 23 wrzesień 2013 - 11:13

A dziś? Co dziś jest. Kilka miesięcy i potworek Gowina wejdzie w życie - jak to prawnicy ładnie mówią. Jak się teraz będzie nazywać pracownik ochrony, który kiedyś miał licencje?#2 KJRóżycki

KJRóżycki
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPip
 • 548 postów

Napisano 19 październik 2013 - 07:28

Tak jak do tej pory Pracownik Ochrony. Odchodząca w niebyt zapomnienia ustawa o ochronie osób i mienia definiowała tylko pojęcie "pracownik ochrony" bez względu na to czy miał licencję, czy nie.#3 OTIS

OTIS
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 17190 postów

Napisano 21 październik 2013 - 01:05

Ale ustawa nie odchodzi w niebyt. Podlega tylko nowelizacji - zmianom.

 

Definicja pracownika ochrony:

Pracownik ochrony – osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, i wykonująca zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, lub osobę wykonującą zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia; (źródło: Polska Izba Ochrony)Reklamówka

Reklamówka
 • Reklamy

#4 OTIS

OTIS
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 17190 postów

Napisano 21 październik 2013 - 01:08

Koncesjonowanie:

Koncesję wydaje się na wniosek:

1) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

2) przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, jeżeli na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego jest wpisana co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej,

członkiem organu zarządzającego, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji, a pozostałe osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy nie były karane za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe. (źródło: Polska Izba Ochrony)#5 OTIS

OTIS
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 17190 postów

Napisano 21 październik 2013 - 01:10

Obowiązki pracodawcy, m. in.:

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia:

1) oznacza pracowników ochrony w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego;

2) zapewnia noszenie ubioru przez pracowników ochrony, umożliwiającego ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 1;

3) wystawia pracownikowi ochrony legitymację pracownika ochrony fizycznej, legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego przed dopuszczeniem go do wykonywania zadań

związanych z ochroną osób i mienia.

2. Legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego wystawia się wyłącznie pracownikowi ochrony, który jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

3. Legitymacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawierają:

1) indywidualny numer, zgodny z prowadzoną przez przedsiębiorcę ewidencją legitymacji, o której mowa w ust. 4;

2) aktualne zdjęcie pracownika ochrony;

3) imię i nazwisko pracownika ochrony;

4) oznaczenie przedsiębiorcy wydającego dokument, firmę przedsiębiorcy, siedzibę i adres, numer telefonu oraz numer koncesji;

5) pouczenie o ustawowych uprawnieniach przysługujących jej posiadaczowi;

6) datę oraz miejsce wydania, imię i nazwisko oraz podpis wystawiającego legitymację oraz pieczęć podmiotu wystawiającego.

4. Przedsiębiorca prowadzi ewidencję legitymacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory legitymacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3,

2) tryb i warunki ich wydawania, wymiany lub zwrotu,

3) sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 4 – mając na względzie jednolitość stosowanych legitymacji, dokumentacji oraz procedur związanych z ich wydawaniem, wymianą lub zwrotem, a także możliwość odczytania przez osobę zainteresowaną danych zawartych w tych legitymacjach. (źródło: PIO)#6 OTIS

OTIS
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 17190 postów

Napisano 21 październik 2013 - 01:20

I jeszcze kilka, moim zdaniem, istotnych spraw:

 

Dane osób, które w dniu 31 grudnia 2013 r. posiadały ważne licencje pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, właściwy komendant wojewódzki Policji wpisuje na listy, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wydając w tym przedmiocie zaświadczenie.

Do dnia 31 marca 2014 r. dokumentem potwierdzającym dokonanie wpisu na listy jest także ważna w dniu 31 grudnia 2013 r. licencja pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego.

2. Osoby, które w dniu 1 stycznia 2014 r. posiadają ważne licencje pracownika ochrony fizycznej, zachowują prawo do wykonywania czynności, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 9, o ile spełniają warunki wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

3. Zachowują swoją ważność orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony, wydane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym. (źródło: PIO)#7 SecMan

SecMan

  Administrator

 • Administratorzy
 • 104 postów

Napisano 21 październik 2013 - 03:48

I jeszcze kilka, moim zdaniem, istotnych spraw:

 

Dane osób, które w dniu 31 grudnia 2013 r. posiadały ważne licencje pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, właściwy komendant wojewódzki Policji wpisuje na listy, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wydając w tym przedmiocie zaświadczenie.

Do dnia 31 marca 2014 r. dokumentem potwierdzającym dokonanie wpisu na listy jest także ważna w dniu 31 grudnia 2013 r. licencja pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego.

2. Osoby, które w dniu 1 stycznia 2014 r. posiadają ważne licencje pracownika ochrony fizycznej, zachowują prawo do wykonywania czynności, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 9, o ile spełniają warunki wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

3. Zachowują swoją ważność orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony, wydane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym. (źródło: PIO)

 

Czyli licencje na wpisy trzeba zamienić do 31 marca. Ale to samemu trzeba, czy WPA same zrobią?#8 El_marian

El_marian
 • Użytkownicy
 • Pip
 • 88 postów

Napisano 26 październik 2013 - 08:46

I co z tych wpisów wynika? Teraz jest dokument a od stycznia będzie kwit jak z pralni. #9 KJRóżycki

KJRóżycki
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPip
 • 548 postów

Napisano 26 październik 2013 - 11:49

I co z tych wpisów wynika? Teraz jest dokument a od stycznia będzie kwit jak z pralni. 

80% licencji w dniu dzisiejszym ma wartość mniejszą niż kwit z pralni. Wynika to z poziomu wiedzy ludzi posiadających te licencje#10 Stary

Stary
 • Użytkownicy
 • PipPip
 • 127 postów

Napisano 31 październik 2013 - 08:45

Ta na pewno. Mają wartość taką, że są dokumentem potwierdzającym uprawnienia. DOKUMENTEM. A to nowe to nie wiadomo co to będzie. #11 KJRóżycki

KJRóżycki
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPip
 • 548 postów

Napisano 31 październik 2013 - 04:08

Co mi po dokumencie dającym uprawnienia jak jego właściciel posiada wiedzę  zdobytą 10 lat temu na kursie czy nawet w szkole. Ważna informacja w większości od czasu nauki niewielu ludzi siądzie i uzupełni swoją wiedzę. Papierek to nie wszystko.#12 Stary

Stary
 • Użytkownicy
 • PipPip
 • 127 postów

Napisano 31 październik 2013 - 08:41

Licencja miała zdjęcie, numer i jakoś wyglądała. A teraz będzie wpis na listę. #13 Nadszyszkownik

Nadszyszkownik
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6492 postów

Napisano 31 październik 2013 - 08:49

Weź doczytaj bo znowu zaczynasz  :P  Teraz takie ładne ze zdjęciem ma ci dać pracodawca. 


 • Jack Wolf lubi to

"Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom". Stefan Żeromski


#14 Stary

Stary
 • Użytkownicy
 • PipPip
 • 127 postów

Napisano 31 październik 2013 - 09:13

Oj jaki mądrala. Mówię o dokumencie urzędowym jednolitym dla wszystkich. Już widzę identyfikatory PO wystawiane przez AO. Różowe, fioletowe, anyżowe, śliwkowe, czarne, czerwone. Bur...l i już. #15 Nadszyszkownik

Nadszyszkownik
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6492 postów

Napisano 31 październik 2013 - 09:51

Dla ciebie specjalnie sinokoperkowe, z odcieniem filetu wpadającego w kardynalski. :D


"Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom". Stefan Żeromski


Reklamówka

Reklamówka
 • Reklamy

#16 OTIS

OTIS
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 17190 postów

Napisano 01 listopad 2013 - 12:39

Niektórzy dostaną tęczowe :D


 • Nadszyszkownik lubi to

#17 Orka

Orka
 • Użytkownicy
 • PipPip
 • 102 postów

Napisano 01 listopad 2013 - 08:23

Prawo nie zakazuje homoseksualistom pracy w ochronie ;)


Pozdrawiam serdecznie

B.


#18 Nadszyszkownik

Nadszyszkownik
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6492 postów

Napisano 01 listopad 2013 - 08:53

:D  :D  :D

 

Ale mundury też mogą być tęczowe.  :P


"Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom". Stefan Żeromski


#19 OTIS

OTIS
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 17190 postów

Napisano 01 listopad 2013 - 09:31

Nie mundury tylko onuce.#20 Nadszyszkownik

Nadszyszkownik
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6492 postów

Napisano 02 listopad 2013 - 10:26

A czapki?


"Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom". Stefan Żeromski


Reklamówka

Reklamówka
 • Reklamy
Dołączona grafikaUżytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych